Hình ảnh làm hồng nhũ hoa

nhu-hoa-01

Trước và sau làm hồng nhũ hoa

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-02

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-03

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-04

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-05

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-06

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-07

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-10

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-11

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-12

*Lưu ý: Kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào cơ địa từng người

nhu-hoa-13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *