Bão số 3: Các cơ sở y tế trực cấp cứu 24/24h vừa duy trì chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết

SKĐS – Bão số 3 (bão Ma-on) diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; Duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức phòng chống lụt bão.

Continue reading